نمایش یک نتیجه

مجموعه پریست اختصاصی LUTs

مجموعه پریست اختصاصی
پریست (preset) چیه و چرا باید خربداری کنم؟ پریست ها مجموعه ای از تنظیمات ویرایش عکس و فیلمه که روی…
104 پریست و 416 فایل
350,000 تومان